Öyküye Devam 2

Öyküye Giriş 1-2 ve Öyküye Devam 1 atölyelerini tamamlayanların katılabileceği atölyedir. Dört haftadan oluşur; her hafta bir öykü incelemesi yaparsınız. Bir tane öykü yazarsınız ve…