Konuşan Kelimeler II-Diyalog Yazımı Atölyesi

· 22/08/2022

Konuşan Kelimeler I Diyalog Yazma atölyesini bitiren katılımcıların alabileceği altı haftalık bir devam atölyesidir. Diyalog yazmanın diğer tekniklerle birlikte nasıl ve ne derece işlevsel kullanıldığının yazılı metinler üzerinden incelendiği bir çalışma yapısına sahiptir. Bir roman ile seçme bir öykü kitabı okuma ve incelemesi izleği üzerinden öykü yazma ve inceleme tecrübesi ile sonlandırılması planlanmaktadır.

İlk metin Orhan Kemal’in Dünya Evi adlı romanı, ikinci metin de Haldun Taner’in Konçinalar adlı seçme öykü kitabı olarak düşünülmüştür. Bu iki eserden de diyalog yazmak tekniğinin diğer tekniklerle beraber kullanılması örneklendirilerek detayları gözler önüne serilecektir.

İlk iki hafta Dünya Evi, ikinci iki hafta Konçinalar okuma ve incelemeleri bu bağlamda tamamlanacaktır. Üçüncü iki hafta da katılımcıların yazması muhtemel öyküleri incelenerek geri dönüşler sağlanacaktır. Katılımcıların; mümkünse, öykülerini dersten önce paylaşmaları istenecektir.

Eserlerin pdf formları mevcuttur. Katılımcılarla paylaşılacaktır.

Altı hafta süresince her hafta Zoom’da görüşülecektir. İlk dört hafta adı geçen metinler üzerinden okuma ve inceleme süreci tartışılacaktır. Bu tartışma metinlerden seçilen bölümler üzerinden sağlanacaktır. Yazarların özelinde üslup ve dil ile ilgili bilgilendirme ve benzeri fikir alışverişleri de söz konusu olacaktır. Son iki hafta katılımcılardan zihinlerinde oluşan izdüşümü sergileyecekleri bir öykü çalışması istenecektir. Katılım sağlayan öyküler incelenecek, tartışılacak ve geri dönüşler sağlanacaktır.

Atölye Programı

Birinci Hafta
Orhan Kemal edebiyatının Türk edebiyatındaki yeri ve önemi
Yazarın tüm eserlerinde kullandığı diyalojik perspektifi (diyalog ile anlatım ve şive)
Yazarın Dünya Evi isimli romanının kurgu, karakter kurulumu ve çatışma yönünden incelenmesi

İkinci Hafta
Romanın diyaloglarının kurguya, karakter anlatımına ve olay örgüsüne hizmetinin incelenmesi. Bu inceleme romandan örneklemeler yapılarak ve katılımcılarla etkileşim halinde yapılacaktır.

Üçüncü Hafta
Haldun Taner edebiyatının Türk edebiyatındaki yeri ve önemi
Yazarın Konçinalar isimli derleme öykü kitabında bulunan öykülerin ortak özelliklerinin incelenmesi
“Ayak”, “Onikiye Bir var” (Öykünün orijinal isminin yazılışıdır.), “Artırma”, “Kantar Kâtibi Ali Rıza Efendi” isimli öykülerin özelinde hikâyelemede diyalog yazma tekniği ile kurgu aktarımı ve karakter analizinin yapılışı hususunda çalışmalar yapılacaktır.

Dördüncü Hafta
Aynı isimli kitaptan “Eczanenin Akşam Müşterileri”, “Fasarya”, “Sahib-i Seyfü Kalem” isimli öyküleri benzer incelemelere tabi tutulacaktır. Yazarın diğer öykülerinde de kullanılan tek taraflı monolog yöntemi de örneklendirilerek çalışılacaktır.
Öğrenilenler ışığında katılımcılardan uzun bir öykü yazmaları istenecektir. Serbest konulu öykü çalışılan öykülere benzer bir izlekte ya da arzu edilen diğer bir izlekte yazılabilir.

Beşinci Hafta
Katılımcıların yazdığı öyküleri değerlendirilecektir.

Altıncı Hafta
Katılımcıların öyküleri değerlendirilecektir. Bu değerlendirmenin interaktif olması sağlanacaktır. Geri dönüşler atölye bitiminde de mevcut öyküleri üzerinden yapılabilecektir.


Başlangıç Tarihi: 9 Kasım 2023
Buluşma saatleri: Her Perşembe 20.30 – 22.30
Buluşma yeri: Zoom
Atölye süresi: 6 hafta
Atölye ücreti: 1000TL

0 0 votes
Article Rating
+12 katılımcı
Hemen Katıl
₺1.000,00
Bildirim al
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Saat :
Dakika :
Sn

Hoşgeldin !
Seni Tekrar Aramızda Görmek İstiyoruz

Yazarlar Kulübü
Seni Bekliyor

Ödemeniz ile ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorsanız Ayça Hanım ile iletişime geçebilirsiniz.

0545 552 57 50

✎Bize ulaşabilirsiniz