Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

SATICI: Unvan: Yazıevi Eğitim Hizmetleri ve Yayıncılık Limited Şirketi Adres: Caferağa Mah. Bahariye Cad. Başoğlu İş Merkezi Apt. No:55/15 Kadıköy/İstanbul Mersis No: 0946044269900001 Yetkili Kişi: Hamra Yeşim CİMCOZ Telefon: (0545) 552 57 50 E-posta Adres: [email protected] İnternet Sitesi: www.sanalyazievi.com 1. KONU: İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, Satıcı’nın, Alıcı’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetlerin/ürünlerin satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirtilmesidir. 2. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET/ÜRÜN Sözleşme konusu hizmet veya ürünlerin adı, temel nitelikleri, adeti, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. Hizmet/Ürün Adı ve Temel Nitelikleri: Adet: Satış Fiyatı (KDV Dahil Toplam): Ödeme Şekli: Kredi Kartı Teslimat ve İfa: Hizmet/ürün elektronik ortamda Alıcı’nın kullanımına sunulacak olup, Alıcı kayıt sırasında oluşturduğu kullanıcı adı ve şifresi ile siteye giriş yaparak doğrudan kullanım hakkına sahiptir. Satıcı, hizmet/ürün için kullanım tarihi belirleme hakkına sahiptir. Bu durumda hizmet/ürün sitede yayınlanan ve satın alma sırasında açıkça görülecek şekilde belirtilmiş olan tarihten sonra ve belirtilen tarih aralığında olmak üzere kullanıma sunulacaktır. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. 3. ÖDEME ŞEKLİ: – Ödemeler kredi kartı, EFT veya havale yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir. Şirket tarafından izin verilen ödeme yöntemi, ödeme sayfasında belirtilmiştir. – Kredi kartı ile yapılacak satın alımlar için; sipariş özeti sayfasında sipariş toplamının ödenebileceği taksit sayısı belirtilmiştir. – Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir. – Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir. – Vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.- – Havale/Eft yöntemi ile ödemenin seçilmesi halinde ödeme sayfasında yer alan Satıcı hesap bilgileri geçerli olacaktır. 4. CAYMA HAKKI: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 15/1(ğ) hükmü elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler bakımından cayma hakkı tanımamaktadır. Sözleşme konusu hizmet/ürün işbu kapsamda yer alıp cayma hakkına ilişkin hükümlere tabi olmamakla birlikte Satıcı tarafından Alıcı’ya cayma hakkı tanınmaktadır. Alıcı, Sözleşme konusu hizmetin/ürünün satın alındığı tarihten itibaren başlayacak olan on dört (14) gün içerisinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılabilmesi Alıcı’nın, satın alma tarihinden itibaren başlayacak olan on dört (14) günlük süre içerisinde Satıcı’ya telefon, faks veya elektronik posta ile talebini bildirmesi gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılmayan talepler kabul edilmeyecektir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için Alıcı’nın cayma talebini, satın alma tarihinden itibaren başlayacak olan on dört (14) günlük süre içerisinde “Caferağa Mah Bahariye Cad. Başoğlu İş Merkezi Apt. No:55/15 Kadıköy/İstanbul” adresine yazılı olarak veya [email protected] adresine e-posta yolu ile ya da (0545) 552 57 50 numaralı telefon üzerinden bildirim yükümlülüğünü yerine getirmiş olması gerekmektedir. Süresi içerisinde bildirilmeyen talepler kabul edilmeyecektir. Süresi içerisinde cayma bildiriminde bulunulduğu takdirde Satıcı, on dört (14) gün içinde hizmet/ürün bedeli ve varsa teslimat masraflarını Alıcı’ya iade eder. Kredi kartına yapılan iadelerin, alıcının kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır. Bundan dolayı Alıcı, Satıcı’yı sorumlu tutamaz. 5. GENEL HÜKÜMLER Sipariş konusu mal/hizmetin teslimatı için işbu ön bilgilendirme formunun Alıcı tarafından online olarak onaylanmış olması şarttır. Alıcı’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken iletişim bilgileri, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt ettiği anlamına gelir. Alıcı tarafından satın alınan dijital içeriklerin işlevselliğini etkileyecek teknik koruma önlemleri ve Satıcı’nın bildiği ya da makul olarak bilmesinin beklendiği, dijital içeriğin hangi donanım ya da yazılımla birlikte çalışabileceğine ilişkin bilgiler varsa, bu bilgilere satın alınan ürün/hizmetin www.sanalyazievi.com’da satışa sunulduğu sayfadaki tanıtım içeriğinde yer verilecektir.  Satıcı, Sözleşme konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildirir ve Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir hizmet/ürün sunabilir, Satıcı, sözleşmenin ifası ile ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmesini doğrudan engelleyen; doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı, ulaşım kazalarının, yazılımdan kaynaklanan sorunların meydana gelmesi veya ilgili tedarikçilerden alınan altyapı hizmetlerinde oluşan aksama ve benzeri mücbir sebep halleri hariç hizmetlerin sürekliliğini sağlayacaktır. 6. ALICI’NIN ŞİKÂYET VE İTİRAZLARI Alıcı, siparişine ve/veya siparişine konu ürün/hizmet ile ilgili herhangi bir konuda şikâyetinin olması halinde şikâyetini “Caferağa Mah Bahariye Cad. Başoğlu İş Merkezi Apt. No:55/15 Kadıköy/İstanbul” adresine yazılı olarak veya [email protected] adresine e-posta yolu ile ya da (0545) 552 57 50 numaralı telefon numarası üzerinden iletebilir. İletilen şikâyet ve başvurular derhal kayıtlara alınacak, yetkili birimler tarafından değerlendirilerek çözümlenmeye çalışılacak ve en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır. 7. UYUŞMAZLIK VE YETKİLİ MAHKEME İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; Türk Mahkemeleri yetkili olup; uygulanacak hukuk Türk Hukuku’dur. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olmak üzere işbu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için tüketici işleminin yapıldığı veya tüketicinin (Alıcı’nın) ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise tüketici işleminin yapıldığı veya tüketici (Alıcı’nın) ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkili olacaktır. SATICI: Unvanı: Yazıevi Eğitim Hizmetleri ve Yayıncılık Limited Şirketi Adres: Caferağa Mah Bahariye Cad. Başoğlu İş Merkezi Apt. No:55/15 Kadıköy/İstanbul” Mersis No: 0946044269900001 Telefon: (0545) 552 57 50 E-posta Adres: [email protected] İnternet Sitesi: www.sanalyazievi.com ALICI: Ad-Soyad/Unvanı: Tc Kimlik No: Adres: Telefon: E-posta Adresi: Tarih:
Saat :
Dakika :
Sn

Hoşgeldin !
Seni Tekrar Aramızda Görmek İstiyoruz

Yazarlar Kulübü
Seni Bekliyor

Ödemeniz ile ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorsanız Ayça Hanım ile iletişime geçebilirsiniz.

0545 552 57 50

✎Bize ulaşabilirsiniz