Dinler Tarihi

· 18/07/2023

Tabiat dinlerinden İlkçağ medeniyetlerine, Hint, Çin ve İran’dan monoteizme kadar uzanan 4 hafta / 8 saatlik eleştirel bir okuma… Meraklılarını bekliyoruz.

Atölye Programı

Birinci Hafta
TABİAT DİNLERİ: Totemizm, Animizm, Şamanizm.
İLKÇAĞ MEDENİYETLERİ: Mısır, Yunanistan.

İkinci Hafta
HİNDİSTAN: Brahmanizm, Budizm.
ÇİN: Konfüçyüsçülük, Taoizm.
İRAN: Mazdeizm, Zerdüştlük, Maniheizm.

Üçüncü Hafta
YAHUDİLİK: Akide ve şeriat, Tevrat ile Talmud, Tarih boyunca Yahudilik.
HRİSTİYANLIK: Mesih’in Hüviyeti, İncil Öğretisi, Katolik İlahiyatı.

Dördüncü Hafta
İSLÂMİYET: “Allah” kavramı, İnsanın hakikati, Ölüm ve Ahiret,
Tevhid İnancı, Kur’ân-ı Ker’im ve Risalet, İtikadi Mezhepler,
İslâm ve Dünyevi Hayat.

Başlangıç Tarihi: 7 Aralık 2023
Buluşma saatleri: 20.00-22.00
Buluşma yeri: Zoom
Atölye süresi: 4 hafta
Atölye ücreti: 1.500TL
/Yazarlar Kulübü üyelerine 1.200 TL

Bir sonraki atölye tarihinden önce haberdar olmak için aşağıdaki formu doldurmanız yeterli olacaktır.

BERTAN RONA

Çok yönlü etkinlikleri ile tanınan müzik, edebiyat, tiyatro ve düşünce insanı. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı kompozisyon (bestecilik) bölümü mezunudur. Çeşitli üniversitelerde dersler vermiş, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nde koro şefliği yapmış, aynı kurumda rejisör olarak eser sahnelemiştir. Pek çok uluslararası festivale katılan Rona, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan müzikoloji doktoru unvanı almıştır. Hekimoğlu ve Sinan adlı iki opera librettosu, edebiyat ve müzikoloji alanlarında kitapları, gazetelerde, dergilerde yayımlanmış yazı, makale ve çevirileri bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası kongrelere bildiriler sunan ve beş yıl boyunca Duyuşlar adlı bir radyo programı hazırlayan Rona, çeşitli platformlarda felsefe, kültür tarihi, ikonoloji ve libretto dersleri vermiştir. İstanbul, Taksim’deki yeni AKM kompleksi içinde bulunan Müzik Platformu’nun envanter metinlerini yazmıştır. Rona halen Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Doç. Dr. olarak görev yapmaktadır.

+1 katılımcı
Hemen Katıl
1500TL (Yazarlar Kulübü 1200TL)

Kimler Neler Demiş?

Please Giriş to comment
  Bildirim al  
Bildir
✎Bize ulaşabilirsiniz